5 Ιουλίου 2016

Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Πρόκειται για ένα μοντέλο διαχείρισης των καλλιεργειών ή των εκτροφών στο οποίο ενσωματώνονται αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και παραγωγής προϊόντων ποιότητας. Ξεκίνησε να εφαρμόζεται συστηματικά στην Ελλάδα λίγο πριν το […]