6 Μαρτίου 2019

Αιτήσεις αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις το 2019

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια για νέες αμπελοφυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν σχετική αίτησή μέχρι τις 27/3/2019. Σύμφωνα με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση η κατανομή […]
14 Φεβρουαρίου 2017

Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις το 2017

Σύμφωνα με πρόσφατη Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης τροποποιείται η διαδικασία χορήγησης αδειών φύτευσης νέων αμπελώνων  για το έτος 2017 με βάση την οποία κατανέμονται οι άδειες για νέες […]