16 Σεπτεμβρίου 2019
υδροπονική καλλιέργεια

Υδροπονική καλλιέργεια: Μια σύντομη προσέγγιση

  Η υδροπονική καλλιέργεια έχει τις ρίζες της βαθιά μέσα στο χρόνο, στις Μεσογειακές χώρες. Ωστόσο η επέκταση της στην Ελλάδα συντελείται με σημαντικά αργούς ρυθμούς. Η έκταση εφαρμογής της […]
1 Ιουλίου 2016

Υδροπονία

Η Υδροπονική καλλιέργεια είναι μέθοδος καλλιέργειας  φυτών η οποία δεν πραγματοποιείται σε έδαφος. Το ριζικό σύστημα των φυτών αναπτύσσεται εκτός του φυσικού εδάφους και η τροφοδότηση των φυτών με νερό […]