17 Αυγούστου 2018

Τυπική Απόδοση Εκμετάλλευσης

Έννοια που εκφράζει το οικονομικό μέγεθος  μιας εκμετάλλευσης. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στρεμμάτων ή/και των κεφαλιών του ζωικού κεφαλαίου με συγκεκριμένους συντελεστές. Οι συντελεστές δημοσιεύονται από την Αρχή Διαχείρισης […]