5 Ιουλίου 2016

Συνεταιρισμοί – Συνεργατισμός

Συνεταιρισμός, σύμφωνα με την Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (International Cooperative Alliance – I.C.A.) η οποία ιδρύθηκε το 1895, είναι μια: «αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών […]