29 Ιουλίου 2019

Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του ρυζιού

  Η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του ρυζιού καταβάλλεται κάθε έτος στους δικαιούχους γεωργούς υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Η βασικότερη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος παραγωγός να υποβάλλει σχετικό αίτημα […]
1 Μαρτίου 2019

Οι τελικές τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις 2018

Οι τελικές τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που θα λάβουν οι παραγωγοί για τις εξής καλλιέργειες για το έτος 2018 είναι: Οι τελικές τιμές για τα καρποδοτικά και σανοδοτικά ψυχανθή, […]
7 Μαρτίου 2018

Συνδεδεμένες ενισχύσεις για το έτος 2018

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις είναι χρήματα που λαμβάνουν οι παραγωγοί επειδή καλλιεργούν συγκεκριμένα προϊόντα που καθορίζονται από την κάθε χώρα με ή χωρίς ελάχιστη απόδοση ή παράδοση προϊόντος. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις […]