29 Ιουλίου 2019

Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του ρυζιού

  Η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του ρυζιού καταβάλλεται κάθε έτος στους δικαιούχους γεωργούς υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Η βασικότερη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος παραγωγός να υποβάλλει σχετικό αίτημα […]
15 Μαρτίου 2018

Μια νέα δράση για τη μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες

Μια νέα δράση, που αφορά στη μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες, αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα από το ΥΠΑΑΤ. Από τη δράση αυτή μπορούν να ωφεληθούν οικονομικά οι παραγωγοί ρυζιού […]
12 Απριλίου 2017

Το ρύζι στο Δέλτα του Σπερχειού

Η σημασία του ρυζιού για το Δήμο της Λαμίας είναι σημαντική μια και ολόκληρη η ποσότητα του ρυζιού της περιοχής παράγεται στα όριά του και ειδικότερα στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ανθήλης, […]