5 Ιουλίου 2016

Πολυαπασχόληση & Ετεροαπασχόληση

Οι όροι αναφέρονται σε δύο ξεχωριστά φαινόμενα που απαντώνται στον Αγροτικό τομέα και μπορεί να συνυπάρχουν ή και να αλληλοεπικαλύπτονται. Η πολυαπασχόληση αναφέρεται στην πολλαπλή επαγγελματική απασχόληση των μελών της […]