7 Αυγούστου 2018

Επισκόπηση της πορείας του ΠΑΑ 2014-2020: Ευκαιρίες για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας

Το ΠΑΑ 2014-2020 βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Οι περισσότερες δράσεις του έχουν ήδη δρομολογηθεί ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το σχεδιασμό του ΠΑΑ 2021-2027. Από τις […]
8 Δεκεμβρίου 2017

7+1 δράσεις του ΠΑΑ για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας

Από τις δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ξεχωρίσαμε ορισμένες οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας. Αυτές οι 7+1 δράσεις απευθύνονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται […]
27 Σεπτεμβρίου 2017

Υπουργική απόφαση για το μέτρο της μείωσης της νιτρορύπανσης

Εκδόθηκε από το ΥΠΑΑΤ η Υπουργική απόφαση για το πλαίσιο εφαρμογής μερικών γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων του ΠΑΑ , μεταξύ των οποίων και η νιτρορύπανση που αφορά περιοχές της Φθιώτιδας και του δήμου […]
25 Ιουλίου 2017

Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020

Παρατείνεται μέχρι τις 02/10/2017 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την Δράση 4.2.1 η οποία αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και έχει ως στόχους την […]
14 Μαΐου 2017

Επενδύσεις στη μεταποίηση & εμπορία γεωργικών προϊόντων -Δράση 4.2.1.

Προκηρύχθηκε η Δράση 4.2.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη  επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ. ( www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/metapoiisi/ependiseis-4-2/4805-1hproskl-4-2-1). […]
29 Μαρτίου 2017

Δράση για τη μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα

Ενόψει της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2017 (ΕΑΕ2017) ενημερώνονται οι παραγωγοί του Δήμου που διαθέτουν αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργούν αραβόσιτο, ζαχαρότευτλα, υπαίθρια λαχανικά & κηπευτικά, βαμβάκι, χειμερινά σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά, […]