22 Απριλίου 2019

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019: Βασικές Οδηγίες Υποβολής

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 υποβάλλεται ετησίως για το φυτικό ή/και ζωικό κεφάλαιο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης. Η υποβολή της γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή εξουσιοδοτούμενο εκπρόσωπό […]
4 Απριλίου 2017

Δηλώσεις ΟΣΔΕ και Αμπελουργικό Μητρώο

Διανύοντας την περίοδο υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2017 (η οποία ολοκληρώνεται στις 15/5/2017) υπενθυμίζεται στους παραγωγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη δήλωση των αμπελοτεμαχίων τους. Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία των […]
1 Ιουλίου 2016

Ελάχιστη Γεωργική Δραστηριότητα

Πρόκειται για τη μια από τις δύο προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι γεωργοί προκειμένου να λάβουν τις άμεσες ενισχύσεις του 1ου Πυλώνα της ΚΑΠ.  Η τήρηση της προϋπόθεσης ελέγχεται από […]