8 Νοεμβρίου 2019

Ομάδες & Οργανώσεις Παραγωγών: Προκλήσεις & Προοπτικές

  Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται η συσπείρωση των παραγωγών σε συλλογικές δομές, γνωστές ως Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών μέσω εφαρμογής ποικίλων πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Οι όροι Ομάδες […]
15 Δεκεμβρίου 2017

Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση νέων Ομάδων Παραγωγών

Το θεσμικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση νέων Ομάδων Παραγωγών ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη δημοσίευση μιας ακόμη Υπουργικής Απόφασης η οποία αφορά στις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-2020. […]
8 Δεκεμβρίου 2017

7+1 δράσεις του ΠΑΑ για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας

Από τις δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ξεχωρίσαμε ορισμένες οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας. Αυτές οι 7+1 δράσεις απευθύνονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται […]
6 Νοεμβρίου 2017
ομάδες παραγωγών

Κριτήρια αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών

Τα κριτήρια αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα κριτήρια αυτά αφορούν στον ελάχιστο αριθμό παραγωγών και την αξία της παραγωγής […]
8 Ιουνίου 2017

Ημερίδα για τους γεωργούς του μέλλοντος

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διοργανώνει στις 14/06/2017 και ώρα 18:00 μ.μ ημερίδα με θέμα  “Δεξιότητες για τους γεωργούς του μέλλοντος”. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του […]
23 Μαΐου 2017

Ενίσχυση Ομάδων Παραγωγών – Διαβούλευση σχεδίου ΥΑ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-2020. Το Μέτρο 9 αφορά νέες Ομάδες και […]
1 Μαρτίου 2017

Νέα κριτήρια για αναγνώριση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθορίζονται νέα κριτήρια για την αναγνώριση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών. Για την αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών απαιτούνται τουλάχιστον πέντε παραγωγοί και επιχειρηματικό σχέδιο […]
15 Φεβρουαρίου 2017

Ενίσχυση για τη δημιουργία νέων Ομάδων Παραγωγών

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο σαφής η ανάγκη για τη λειτουργία νέων συλλογικών σχημάτων στον πρωτογενή τομέα. Για την κάλυψη της ανάγκης αυτής το ΠΑΑ 2014-2020 στηρίζει τέτοιες […]
5 Ιουλίου 2016

Ομάδες/Οργανώσεις παραγωγών

Πρόκειται για παραπλήσιες μεταξύ τους δομές που συγκροτούνται για την ανάπτυξη μιας κοινής επιχειρηματικής προσπάθειας στον αγροτικό χώρο. Η έννοια της “Ομάδας” είναι κρίσιμη για μια σειρά πολιτικές της Ευρωπαϊκής […]