19 Μαρτίου 2018

Νέα πρόσκληση για την εγκατάσταση νέων γεωργών

Δημοσιεύθηκε η 2η πρόσκληση του προγράμματος εγκατάσταση νέων γεωργών η οποία απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και άλλες 4 Περιφέρειες της Χώρας. Η πρόσκληση απευθύνεται σε πρόσωπα […]
8 Δεκεμβρίου 2017

7+1 δράσεις του ΠΑΑ για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας

Από τις δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ξεχωρίσαμε ορισμένες οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας. Αυτές οι 7+1 δράσεις απευθύνονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται […]
7 Ιουλίου 2017

2η Πρόσκληση για το μέτρο των νέων γεωργών

Το ΥΠΑΑΤ προχώρησε σε προδημοσίευση 2ης πρόσκλησης για το μέτρο πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών για 4 μόνο περιφέρειες μεταξύ των οποίων και η Στερεά Ελλάδα. Η πρόσκληση είναι περιορισμένης εμβέλειας […]
3 Ιανουαρίου 2017

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2016 – Παράταση στις προθεσμίες υποβολής φακέλων υποψηφιότητας

Με πρόσφατη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων παρατείνεται μέχρι 30-01-2017 η περίοδος υποβολής των αιτήσεων –φακέλων υποψηφιότητας όσων ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ […]
1 Ιουλίου 2016

Νέοι Γεωργοί

Ειδικό καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων που επιτρέπει σε όσους γεωργούς έχουν ηλικία μέχρι 40 ετών όταν ξεκινάνε την αγροτική τους εκμετάλλευση να δικαιούνται 25% προσαύξηση δικαιωμάτων για τα 5 πρώτα […]