9 Μαρτίου 2017

Τα οπωροφόρα δένδρα ως νέα καλλιέργεια στο Δήμο Λαμιέων

Οι καλλιέργειες οπωροφόρων στο Δήμο Λαμιέων περιορίζονταν στο παρελθόν σε μικρές συστάδες και μεμονωμένα δένδρα για οικογενειακή χρήση.  Σημαντικές εξαιρέσεις στον κανόνα υπήρξαν τα υπερπρώιμα κεράσια του Γοργοποτάμου και τα […]