15 Ιανουαρίου 2019

Μικρο-χρηματοδοτήσεις: Στην τελική ευθεία το θεσμικό πλαίσιο

Μικρο-χρηματοδοτήσεις ή μικρο-πιστώσεις. Ένα εργαλείο ιδιαίτερα διαδεδομένο σε ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες χώρες με πολλαπλά οφέλη για μικρές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναπτυχθούν. Στην Ελλάδα ως έννοια και ως εργαλείο εμφανίστηκε […]