7 Αυγούστου 2017

Συνδεδεμένη ενίσχυση στη Μηδική και το τριφύλλι

  Δημοσιεύτηκε στις 25 Ιουλίου η απόφαση με αριθμ. 1867/74282 στο ΦΕΚ 2564 Β  με την οποία γνωστοποιούνται οι λεπτομέρειες και οι υποχρεώσεις των παραγωγών για τη λήψη της συνδεδεμένης […]