8 Μαρτίου 2019

Αλλαγές στην πρόσκληση για το Μέτρο 6.3.

Μικρής σημασίας αλλαγές για το Μέτρο 6.3. για τις μικρές εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται στην τροποποίηση της πρόσκλησης που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα μετατίθεται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων. Ως νέα περίοδος […]
28 Ιανουαρίου 2019

Ενίσχυση μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Από 4.3.2019 οι αιτήσεις για ένταξη στο Μέτρο 6.3.

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση του Μέτρου 6.3 που αφορά στην ενίσχυση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. O προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 6,7 εκ € και με αυτόν θα […]
17 Ιανουαρίου 2019

Με πολλούς περιορισμούς το Μέτρο 6.3 για τις μικρές εκμεταλλεύσεις

Το Μέτρο 6.3 παρέχει οικονομική στήριξη αξίας 14.000 € σε αρχηγούς μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Πρόκειται για ένα Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020 που θα εφαρμοστεί για […]