28 Ιουνίου 2019

Συμβουλευτικός οδηγός για ασφαλή μεταφορά ζώων

  Συμβουλευτικό οδηγό για την ασφαλή μεταφορά ζώων εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού 1/2005. Ο οδηγός αυτός αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώντων αγροτικών ζώων […]