4 Οκτωβρίου 2017

Παράταση προθεσμιών για το μέτρο της μεταποίησης

Σχετικά με τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του […]
25 Ιουλίου 2017

Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020

Παρατείνεται μέχρι τις 02/10/2017 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την Δράση 4.2.1 η οποία αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και έχει ως στόχους την […]
14 Μαΐου 2017

Επενδύσεις στη μεταποίηση & εμπορία γεωργικών προϊόντων -Δράση 4.2.1.

Προκηρύχθηκε η Δράση 4.2.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη  επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ. ( www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/metapoiisi/ependiseis-4-2/4805-1hproskl-4-2-1). […]