23 Φεβρουαρίου 2017

Πείτε τη γνώμη σας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της επόμενης περιόδου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε – όπως και στην προηγούμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ – τη δημόσια διαβούλευση για την πολιτική που θα ισχύσει από το 2020 και μετά στον αγροτικό τομέα. […]