1 Ιουλίου 2016

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι εργαλείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα κατάλληλο για την αγροτική οικονομία και για την οικονομία της Υπαίθρου γενικότερα. Πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία ανήκει στα […]