30 Μαρτίου 2018

Δωρεάν κατάρτιση για αγρότες

Η ανάγκη για κατάρτιση των αγροτών και ιδιαίτερα των νέων αγροτών είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο οι σχετικές δομές και οι μηχανισμοί για την κατάρτιση των αγροτών θεωρούνται ανεπαρκείς για την εξασφάλιση […]
9 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση ΕΛΓΟ για κατάρτιση νέων αγροτών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ καλούνται οι ενδιαφερόμενοι –υπόχρεοι εκπαίδευσης  να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Βαρδατών προκειμένου να ενημερωθούν για τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν το […]