5 Απριλίου 2019
ΚΑΠ

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020: Πρόσφατες εξελίξεις

Οι κατευθύνσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 αποκρυσταλλώνονται ακόμη περισσότερο μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής για τη Γεωργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνεδρίαση της 2/4/2019 […]
5 Οκτωβρίου 2018

Ο νέος Ευρωπαϊκός ορισμός του ενεργού γεωργού για τις άμεσες ενισχύσεις

Ο έννοια του “ενεργού γεωργού” καθιερώθηκε το 2013 με σκοπό να καθοριστούν τα πρόσωπα εκείνα που δικαιούνται τις άμεσες ενισχύσεις. Στη νέα ΚΑΠ για την περίοδο μετά το 2020 η […]