1 Ιουλίου 2016

Εργόσημο

Το εργόσημο είναι η αποκλειστική μορφή νόμιμης πληρωμής των εργατών γης. Πρόκειται για ένα είδος επιταγής που επιτρέπει ταυτόχρονα την πληρωμή της αμοιβής και των ασφαλιστικών εισφορών όσων εργάζονται περιστασιακά. […]