2 Ιουλίου 2016

Επαγγελματίας αγρότης

Ο όρος είναι σχετικά νέος και χαρακτηρίζει κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά […]