11 Ιανουαρίου 2019

Ενστάσεις για πληρωμές εξισωτικής αποζημίωσης 2018

Οι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης που πληρώθηκαν τον Δεκέμβριο 2018 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις μέχρι 23/01/2019. Σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι ενστάσεις για τις […]
5 Ιουλίου 2016

Εξισωτική Αποζημίωση

Οικονομική ενίσχυση που δίδεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε γεωργούς των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών καθώς και σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμισμα στην αρνητική επίδραση που δημιουργούν στο […]