30 Νοεμβρίου 2018

Ενστάσεις για την εξισωτική αποζημίωση 2018

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις έχουν όσοι απορρίφθηκαν για την εξισωτική αποζημίωση έτους 2018. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2018 Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση […]
17 Ιανουαρίου 2018

Ενστάσεις για την εξισωτική αποζημίωση 2017

Από σήμερα μέχρι και τις 26/1/2018 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που έχουν λάβει εξισωτική αποζημίωση να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε στην […]
4 Ιανουαρίου 2017

Ενστάσεις για την εξισωτική αποζημίωση 2016

Από σήμερα μέχρι και τις 18/1/2017 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί -δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε στην […]