4 Νοεμβρίου 2019

Ενισχύσεις για δασικές φυτείες (υπομέτρα 8.1 και 8.2)

  Τα υπομέτρα 8.1 και 8.2 εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου 2014-2020 και στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της δημιουργίας ή και διατήρησης γεωργοδασοκομικών συστημάτων. Η χρηματική στήριξη […]
1 Ιουλίου 2016

Ελάχιστη Γεωργική Δραστηριότητα

Πρόκειται για τη μια από τις δύο προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι γεωργοί προκειμένου να λάβουν τις άμεσες ενισχύσεις του 1ου Πυλώνα της ΚΑΠ.  Η τήρηση της προϋπόθεσης ελέγχεται από […]