24 Μαΐου 2018

Νομάς Μελισσοκόμος

Νομάς μελισσοκόμος ορίζεται ο κάτοχος μελισσοκομικής εκμετάλλευσης που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) μετακινεί παραγωγικά μελίσσια εκτός του συνήθη τόπου μόνιμης εγκατάστασης – διαχείμασης, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των ανθοφοριών […]
20 Ιουλίου 2016

Ενεργός Αγρότης

Ο ορισμός του ενεργού αγρότη είναι μια νέα προσθήκη στο Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και αφορά αποκλειστικά τις ενισχύσεις. Δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον Ελληνικό ορισμό του επαγγελματία αγρότη. […]