1 Ιουλίου 2016

Εναλλακτικές καλλιέργειες

Πρόκειται για καλλιέργειες οι οποίες προωθούνται κατά καιρούς για εισαγωγή στο καλλιεργητικό σύστημα μιας ή περισσότερων περιοχών ως εναλλακτική ή συμπληρωματική πηγή βελτίωσης του εισοδήματος των παραγωγών. Οι προωθούμενες ως […]