1 Ιουλίου 2016

Ελάχιστη Γεωργική Δραστηριότητα

Πρόκειται για τη μια από τις δύο προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι γεωργοί προκειμένου να λάβουν τις άμεσες ενισχύσεις του 1ου Πυλώνα της ΚΑΠ.  Η τήρηση της προϋπόθεσης ελέγχεται από […]