5 Ιουλίου 2016

Κοινή Έκθλιψη Ελαιοκάρπου

Η κοινή έκθλιψη ή κοινή άλεση είναι μια μέθοδος που βασίζεται στην ταυτόχρονη άλεση του ελαιοκάρπου πολλών παραγωγών ως μία παρτίδα. Η μέθοδος συμβάλλει: στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου […]