5 Ιανουαρίου 2017

Η συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020

Με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αλλά και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών του πόρων σημαντικές αρμοδιότητες έχουν εκχωρηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης […]