28 Νοεμβρίου 2019

Βασικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση νέου καρυδεώνα

  Η καρυδιά είναι δέντρο φυλλοβόλο, μόνοικο και δίκλινο (δηλ. στο ίδιο δέντρο φέρει ξεχωριστά αρσενικά και θηλυκά άνθη), του γένους Juglans. Είναι φυτό μεγάλης φωτοσυνθετικής ικανότητας και για να […]