20 Νοεμβρίου 2019
φιστικιά

Βασικές κατευθύνσεις για την επιτυχή εγκατάσταση νέας φυτείας φιστικιάς

  Η φιστικιά είναι δίοικο φυλλοβόλο δέντρο του γένους Pistacia  με εξαιρετική αντοχή σε αλατούχα εδάφη. Όπως σε όλα τα δέντρα, η εγκατάσταση μιας νέας φυτείας φιστικιάς απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία του […]