6 Δεκεμβρίου 2017

Παράταση ενός μήνα για τις δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Παράταση ενός μήνα για τις δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου δόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την παράταση που δόθηκε οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων έχουν πλέον τη […]