5 Μαρτίου 2018

Το νέο Μέτρο της βιολογικής κτηνοτροφίας

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το νέο Μέτρο της βιολογικής κτηνοτροφίας του ΠΑΑ 2014 – 2020, με αρχική κατανομή 15 εκ. € για τη Στερεά Ελλάδα. Η πρόσκληση αφορά δύο δράσεις […]