17 Μαρτίου 2017

Δελτία Γεωργικής Προειδοποίησης για ακρόδρυα

Διαβάστε τα τελευταία τεχνικά δελτία του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου για την αντιμετώπιση ασθενειών κορμού και ριζικού συστήματος στις φιστικιές, καστανιές και καρυδιές καθώς και αντιμετώπιση […]