4 Απριλίου 2017

Δηλώσεις ΟΣΔΕ και Αμπελουργικό Μητρώο

Διανύοντας την περίοδο υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2017 (η οποία ολοκληρώνεται στις 15/5/2017) υπενθυμίζεται στους παραγωγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη δήλωση των αμπελοτεμαχίων τους. Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία των […]
5 Ιουλίου 2016

Αμπελουργικό Μητρώο

Πληροφοριακό σύστημα στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για τις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις (αμπελοτεμαχίων & καλλιεργητών) της χώρας. Η κατάρτιση του πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2003-2005 και από τότε επικαιροποιείται διαρκώς με […]