10 Μαΐου 2018
ΚΑΠ

Οι άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ μετά το 2020

Η ΚΑΠ για την μετά το 2020 περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζεται σε επίπεδο ΕΕ. Και παράλληλα εντείνονται και οι ανησυχίες των ενδιαφερομένων, ειδικά αυτών που λαμβάνουν τις άμεσες […]
17 Μαρτίου 2017

Ένα άγνωστο αλλά πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου της αγροτικής εκμετάλλευσης

Γνωρίζετε ότι για τις υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ενός μητρώου Εισροών – Εκροών και ημερολογίου εργασιών; Το μητρώο αυτό μπορεί να βοηθήσει τον παραγωγό να γλιτώσει […]
17 Ιουλίου 2016

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Κάθε δικαιούχος που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις καθώς και εκτατικές πριμοδοτήσεις αγροτικής ανάπτυξης οφείλει να τηρεί τους κανόνες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Οι κανόνες αυτοί, που ισχύουν σε όλη την Ε.Ε, έχουν στόχο […]
1 Ιουλίου 2016

Πράσινη Ενίσχυση

Αποτελεί το τμήμα των άμεσων ενισχύσεων που αφορά τη διατήρηση της αειφορίας της γεωργίας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στο πρασίνισμα έχει ανατεθεί το 30% των άμεσων ενισχύσεων. Η […]
1 Ιουλίου 2016

Μικροί Γεωργοί (μικροκαλλιεργητές)

Ειδικό καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων στο οποίο είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν οι γεωργοί που το 2015 είχαν δικαιώματα και λάμβαναν ενίσχυση έως 1250 €/έτος. Όσοι χαρακτηρίστηκαν ως μικροί γεωργοί […]
1 Ιουνίου 2016

Βασική Ενίσχυση

Αποτελεί το βασικό τμήμα των άμεσων ενισχύσεων και δίνεται στους γεωργούς με βάση τα δικαιώματα που κατέχουν και την έκταση την οποία αξιοποιούν (καλλιεργούν). Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από […]
1 Ιουνίου 2016

Άμεσες Ενισχύσεις

Είναι οι ενισχύσεις που δίνονται στους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηριχθεί το εισόδημά τους και να αποζημιωθούν για τα δημόσια αγαθά που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Προέρχονται από […]