6 Αυγούστου 2019
αιγοπρόβατα

Πως να προστατευτούμε εμείς και τα ζώα μας από τον Μελιταίο πυρετό (Βρουκέλλωση)

  Ο Μελιταίος πυρετός γνωστός και ως Βρουκέλλωση αποτελεί τα τελευταία  χρόνια την συχνότερη ζωονόσο με σημαντικές οικονομικές  απώλειες στην κτηνοτροφία της  χώρας μας. Κύριος φορέας της νόσου είναι τα […]
4 Δεκεμβρίου 2018

Σε εξέλιξη η ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων

Η ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων, και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων. Η απογραφή των […]
22 Νοεμβρίου 2017

Η ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων

Η ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15/12/2017 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι κτηνοτρόφοι που έχουν αιγοπρόβατα και χοίρους θα πρέπει μετά την […]
26 Οκτωβρίου 2017

Υποχρεώσεις μονάδων αιγοπροβατοτροφίας σχετικές με σήμανση και καταγραφή των ζώων

Κάθε μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων πρέπει να συμμορφώνεται με συγκεκριμένους κανόνες σήμανσης και καταγραφής των ζώων όπως έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Το ΥΠΑΑΤ έχει εκδώσει ένα […]
2 Ιανουαρίου 2017

Πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών ζώων

Ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2017  και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η υλοποίηση του προγράμματος περισυλλογής, διαχείρισης και απόρριψης νεκρών ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση του […]