5 Σεπτεμβρίου 2017

Μέχρι 4 Δεκεμβρίου η αίτηση για χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών

Το ΥΠΑΑΤ εξέδωσε υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται η διαδικασία, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Η απόφαση αφορά μόνο τις εγκαταστάσεις που υπήρχαν […]