5 Ιουλίου 2016

Αγορές Αγροτών

Οι Αγορές Αγροτών είναι αγορές στις οποίες οι παραγωγοί μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές χωρίς να υπάρχει καμία διαμεσολάβηση. Ο σκοπός των αγορών αυτών είναι να δημιουργηθούν […]