17 Μαρτίου 2017

Ένα άγνωστο αλλά πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου της αγροτικής εκμετάλλευσης

Γνωρίζετε ότι για τις υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ενός μητρώου Εισροών – Εκροών και ημερολογίου εργασιών; Το μητρώο αυτό μπορεί να βοηθήσει τον παραγωγό να γλιτώσει […]
17 Ιουλίου 2016

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Κάθε δικαιούχος που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις καθώς και εκτατικές πριμοδοτήσεις αγροτικής ανάπτυξης οφείλει να τηρεί τους κανόνες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Οι κανόνες αυτοί, που ισχύουν σε όλη την Ε.Ε, έχουν στόχο […]