1 Ιουλίου 2016

Χωρική πτηνοτροφία

Κλάδος της εγχώριας πτηνοτροφίας που διατηρεί ένα σταθερό μερίδιο της αγοράς πτηνοτροφικών προϊόντων. Διακρίνεται από τη συστηματική πτηνοτροφία που αναφέρεται στις οργανωμένες εκμεταλλεύσεις παραγωγής τυποποιημένων πτηνοτροφικών προϊόντων (αβγά και κρέας). […]