25 Απριλίου 2018

Χωρίς εισφορές ΕΦΚΑ το αγροτικό εισόδημα έως €4.923 εφόσον υπάρχει και άλλη απασχόληση

Με πρόσφατη εγκύκλιο του ο ΕΦΚΑ ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι (είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι, είτε μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα) οι οποίοι αποκτούν ετησίως αγροτικό […]