Συμμετοχή των παραγωγών σε μια προσπάθεια κατά της νοθείας του ελληνικού ελαιολάδου και μελιού
6 Δεκεμβρίου 2019
Έρευνα για την εισαγωγή καινοτομιών στον κτηνοτροφικό τομέα
16 Δεκεμβρίου 2019

Σταματήστε τη διάβρωση του εδάφους, σώστε το μέλλον μας

 

Με το σύνθημα αυτό εορτάστηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 5 Δεκεμβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους η οποία καθιερώθηκε το 2013 από τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών.

Στόχος του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εδάφους είναι να τονιστεί η σπουδαιότητα του εδάφους ως κρίσιμο συστατικό του φυσικού οικοσυστήματος και η συμβολή του σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα πολύτιμο φυσικό πόρο, η σημασία του εδάφους συχνά παραμελείται και σπάνια ακούγεται στο δημόσιο διάλογο. Ο ρόλος του είναι πολύπλευρος καθώς:

  • στηρίζει άμεσα και έμμεσα την παραγωγή όλων των τροφίμων
  • Παρέχει πρώτες ύλες για δραστηριότητες που εκτείνονται από τη φυτοκομία μέχρι τα δομικά έργα
  • Έχει καθοριστική σημασία για την υγεία των οικοσυστημάτων. Ανακυκλώνει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και οργανικά απόβλητα καθώς επίσης συγκρατεί και φιλτράρει το νερό
  • Αποτελεί μια μεγάλη δεξαμενή βιοποικιλότητας
  • Δεσμεύει σημαντικές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εδάφη παγκοσμίως είναι η διάβρωσή τους και η ρύπανσή τους.

Η διάβρωση των εδαφών επηρεάζει ευθέως την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Σημαντικές ποσότητες εδάφους χάνονται κάθε χρόνο λόγω λανθασμένων πρακτικών με αποτέλεσμα να μειώνεται η καλλιεργούμενη έκταση σε συνθήκες όχι μόνο αυξανόμενου πληθυσμού αλλά και πληθυσμού με αυξανόμενες διατροφικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, το 33% των εδαφών του πλανήτη έχουν ήδη υποβαθμιστεί λόγω διάβρωσης. Αν συνεχιστεί η διάβρωση με τους τρέχοντες ρυθμούς υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 θα έχει χαθεί το 50% των καλλιεργήσιμων εδαφών.

Η ρύπανση προκαλείται από πολλαπλούς παράγοντες επηρεάζοντας όχι μόνο αρνητικά την ανάπτυξη των φυτικών οργανισμών αλλά καθιστώντας και σε αρκετές περιπτώσεις τα εδάφη ακατάλληλα για την καλλιέργεια

Είναι στο χέρι όλων των πολιτών αλλά και των κυβερνήσεων να δρομολογήσουν τη χάραξη νέων πολιτικών και την υιοθέτηση πρακτικών και μέτρων για την προστασία των εδαφών και τη βιώσιμη διαχείριση της γης.