φιστικιά
Βασικές κατευθύνσεις για την επιτυχή εγκατάσταση νέας φυτείας φιστικιάς
20 Νοεμβρίου 2019
Ημερίδα Διαβούλευσης της ΚΑΠ 2021-2027
5 Δεκεμβρίου 2019

Βασικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση νέου καρυδεώνα

 

Η καρυδιά είναι δέντρο φυλλοβόλο, μόνοικο και δίκλινο (δηλ. στο ίδιο δέντρο φέρει ξεχωριστά αρσενικά και θηλυκά άνθη), του γένους Juglans. Είναι φυτό μεγάλης φωτοσυνθετικής ικανότητας και για να δώσει υψηλές παραγωγές απαιτεί μεγάλη ηλιοφάνεια και κατάλληλες θερμοκρασίες. Η εγκατάσταση μιας νέας φυτείας καρυδιάς απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία του αγρού και την εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών φροντίδων για τη σωστή ανάπτυξη των δέντρων.

Για όσους θέλουν να εγκαταστήσουν μία νέα φυτεία καρυδιάς θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τα εξής:

Η καρυδιά είναι σχετικά ευαίσθητη σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες όσο και στις υψηλές. Κατά τους θερινούς μήνες οι θερμοκρασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 40οC γιατί μπορεί να υποβαθμιστεί η ποιότητα των καρυδιών. Ταυτόχρονα οι χαμηλές θερμοκρασίες (0-7οC) είναι κατάλληλες για την διακοπή του ληθάργου των ποικιλιών, αλλά όχι χαμηλότερες διότι ο παγετός μπορεί να βλάψει τους ανθοφόρους νεαρούς βλαστούς.

Η καλλιέργεια καρυδιάς προτιμά περιοχές με χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της άνθησης. Η υψηλή σχετική υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών και βακτηρίων.

Η καρυδιά απαιτεί καλά στραγγιζόμενα εδάφη για αποφυγή ασφυκτικών συνθηκών καθώς αποκτά βαθύ και πλούσιο ριζικό σύστημα. Τα πιο κατάλληλα εδάφη για την καλλιέργεια είναι τα μέσης συστάσεως, δηλαδή αυτά που έχουν ισορροπημένη περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία, ικανοποιητικό βάθος αλλά και καλή φυσική δομή ώστε να κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα ο αέρας και το νερό στο έδαφος.

Για την επιτυχημένη και γρήγορη εγκατάσταση της νέας φυτείας απαιτείται βαθύ όργωμα του εδάφους. Το όργωμα αποσκοπεί στην καταστροφή των ζιζανίων και στην αφρατοποίηση του εδάφους που είναι απαραίτητη για την καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των δέντρων.

Η επιλογή της ποικιλίας είναι καθοριστικής σημασίας καθώς εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, όπως επίσης και η επιλογή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς πολλές φορές οι ασθένειες που εμφανίζονται στα δέντρα προέρχονται από τα φυτώρια.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις αποστάσεις φύτευσης των δένδρων και αυτό γιατί με τις πυκνές φυτεύσεις αυξάνεται η σχετική υγρασία, η οποία ευνοεί την εμφάνιση ασθενειών στα φύλλα και στους καρπούς. Συνιστάται σε πυκνές φυτεύσεις αραίωμα των δέντρων όταν αυτά μπουν σε πλήρη καρποφορία και παρατηρηθούν συμπτώματα ακαρπίας λόγω αλληλοσκίασης.

Η φύτευση των δενδρυλλίων γίνεται από τον Νοέμβρη, μόλις συμπληρωθεί η φυλλόπτωση, μέχρι τις αρχές της άνοιξης και πάντοτε με ευνοϊκές εδαφικές και κλιματικές συνθήκες.

Ο ιδανικός τρόπος ποτίσματος για την καρυδιά είναι η στάγδην άρδευση γιατί έτσι αποφεύγεται η αύξηση της σχετικής υγρασίας στην κόμη των δέντρων και κατά συνέπεια η εμφάνιση ασθενειών.

Κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των δενδρυλλίων θα πρέπει να προστατεύονται από τον ανταγωνισμό των ζιζανίων και  προτείνεται να καταστρέφεται η αυτοφυής βλάστηση για να αποφεύγεται η αύξηση της υγρασίας του κορμού.

Τέλος, με το σωστό κλάδεμα μόρφωσης, το οποίο ξεκινά από τον πρώτο χρόνο, επιτυγχάνεται καλός αερισμός και καλή διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό του δένδρου. Έτσι, περιορίζεται η υγρασία και κατά συνέπεια η εμφάνιση ασθενειών. Οι τομές κλαδέματος, ιδιαίτερα οι μεγάλες, θα πρέπει να καλύπτονται με κάποιο επουλωτικό πληγών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το Τεχνικό δελτίο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.