Μέτρα για την προστασία των μελισσών από τους ψεκασμούς και τα φυτοφάρμακα
22 Μαρτίου 2019
Παράταση στην ειδική εισφορά ΕΛΓΑ 2018
2 Απριλίου 2019

Ποιες επενδύσεις ενισχύονται από το πρόγραμμα Leader της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας

Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε η 1η πρόσκληση του προγράμματος Leader από την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας που χρηματοδοτεί επενδύσεις για ιδιωτικά έργα.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) τα οποία επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα ή να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας που ήδη ασκούν.

Η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση τέτοιων επενδύσεων με ποσοστό που ποικίλει ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και τα χαρακτηριστικά του ενδιαφερόμενου. Το ύψος της κάθε επένδυσης που θα χρηματοδοτηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τις  600.000 € και σε ορισμένες περιπτώσεις τις 300.000 €.

Οι επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το τοπικό πρόγραμμα Leader θα πρέπει να εντάσσονται σε κάποιον από τους ακόλουθους τομείς και κλάδους της τοπικής οικονομίας

Κλάδος μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (Υποδράσεις 19.2.2.2 & 19.2.3.1)

Ενισχύονται επενδύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων που μεταποιούν και επεξεργάζονται γεωργικά προϊόντα με σκοπό τη ε νέων που αφορούν ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση ή/και επεξεργασία γεωργικών προϊόντων.

Τομέας τουρισμού (Υποδράσεις 19.2.2.3 & 19.2.3.3)

Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν στη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό αγροτουριστικών και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων ή παραδοσιακών ξενώνων καθώς και χώρων εστίασης και αναψυχής. Επιπλέον ενισχύονται επενδύσεις για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό γραφείων οργάνωσης πληροφόρησης και προώθησης του αγροτικού τουρισμού, χώρων αναψυχής και κατασκήνωσης, υπαίθριων χώρων κατάκλισης, αναψυκτηρίων, ορεινών καταφυγίων, παραδοσιακών καφενείων κλπ.

Τομέας βιοτεχνίας & εμπορίου (Υποδράσεις 19.2.2.4 & 19.2.3.4)

Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν στη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, καθώς και το εμπόριο των προϊόντων τους. Με την ενίσχυση που παρέχεται επιδιώκεται η στήριξη της δυναμικής που παρουσιάζει ειδικά ο κλάδος της παραγωγής τροφίμων (παραδοσιακών και μη) όπως μονάδες παραγωγής ζυμαρικών (π.χ. χυλοπίτες), μπισκότων, αποσταγμάτων, αρτοποιεία κλπ.

Τομέας παροχής υπηρεσιών (Υποδράσεις 19.2.2.5 & 19.2.3.5)

Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα πρέπει να αφορούν στην ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό όπως μικρά αθλητικά κέντρα με υποδομές (π.χ. γήπεδα αθλητισμού), γυμναστήρια,  χώροι πολλαπλών χρήσεων (π.χ. για κοινωνικές εκδηλώσεις ή επιχειρηματικές συναντήσεις), γραφεία επιστημόνων (π.χ. γιατροί, νομικοί,  γεωτεχνικοί κλπ)

Κλάδος  Οικοτεχνίας (Υποδράση 19.2.2.6)

Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν στη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό οικοτεχνικών μονάδων καθώς και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων μέσω των οποίων μπορεί να αναπτυχθεί και να διαφοροποιηθεί η τοπική παραγωγική διάρθρωση

ΔΕΝ ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή

 

Ποσοστά ενίσχυσης

Επενδύσεις στον κλάδο μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

Το ποσοστό ενίσχυσης για τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται στον κλάδο αυτό είναι 40%

Σημειώνεται ωστόσο ότι στις περιπτώσεις που η επιχείρηση πραγματοποιεί μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν το επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 €. Ενδεικτικά ως μη γεωργικό προϊόν νοείτει η περίπτωση παραγωγής αιθερίων ελαίων, αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά, προϊόντων κοσμετολογίας κλπ

Επενδύσεις στους Τομείς τουρισμού, βιοτεχνίας & εμπορίου, παροχής υπηρεσιών

Το ποσοστό ενίσχυσης για τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται στους τομείς αυτούς μπορεί να είναι 65% ή 45%

Το μεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης (65%) δίνεται στις εξής περιπτώσεις:

 • Περίπτωση Α: Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι μέχρι 300.000 € και ο υποψήφιος έχει ηλικία μέχρι 35 ετών
 • Περίπτωση Β: Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι μέχρι 300.000 € και το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενης επιχείρησης
 • Περίπτωση Γ: Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι μέχρι 600.000 € και ο υποψήφιος είναι υφιστάμενη πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση που δεν είναι εισηγμένη και λειτουργεί για λιγότερο από 5 χρόνια και β) δεν έχει πραγματοποιήσει διανομή κερδών κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 45%

Επενδύσεις στον κλάδο της οικοτεχνίας

Το ποσοστό ενίσχυσης για τις επενδύσεις στο συγκεκριμένο κλάδο μπορεί να είναι 65% ή 40%

Το μεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης δίνεται στις περιπτώσεις που το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά την οικοτεχνική μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

 

Περιοχή Παρέμβασης

Οι επενδύσεις για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός των ορίων

 • του Δήμου Λαμιέων (εξαιρούνται η Δημοτική Κοινότητα Λαμιέων και οι Τοπικές Κοινότητες Παύλιανης, Οίτης,Σκαμνού και Δάφνης)
 • του Δήμου Δομοκού
 • του Δήμου Λοκρών,
 • του Δήμου Μακρακώμης,
 • του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου
 • του Δήμου Στυλίδος
 • του Δήμου Καρπενησίου και
 • του Δήμου Αγράφων

 

Χρόνος & τρόπος υποβολής επενδυτικών σχεδίων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους από  την Τετάρτη 3/4/2019.

Ως τελευταία ημερομηνία  ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η Τετάρτη 3/7/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής στο ΠΣΚΕ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι τις 10/7/2019 να υποβάλλουν στα γραφεία της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ», αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που σχετίζονται με την αξιολόγηση της πρότασής τους

 

Διαθέσιμος προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης που είναι διαθέσιμος για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν ανέρχεται σε 2.900.000 €. Η κατανομή του μεταξύ των επιμέρους δράσεων παρουσιάζεται ακολούθως

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε είτε να βρείτε εδώ