Ημερίδα για το Μέτρο 11 Βιολογικές Καλλιέργειες
18 Μαρτίου 2019
Μέτρα για την προστασία των μελισσών από τους ψεκασμούς και τα φυτοφάρμακα
22 Μαρτίου 2019

Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2019 και ΑΤΑΚ

Ενόψει της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρίνισε πρόσφατα ότι η αναγραφή του ΑΤΑΚ θα είναι

  • υποχρεωτική για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια. Η απαίτηση αυτή υπήρχε και στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2018. Από την απαίτηση εξαιρούνται ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν εκτάσεις από αποδοχή κληρονομίας και παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων.
  • προαιρετική για τα μισθωμένα αγροτεμάχια. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΑΤΑΚ συνιστάται να αναγράφεται ο ΑΤΑΚ ως πληροφοριακό στοιχείο. Για την απόδειξη της νόμιμης χρήσης των μισθωμένων αγροτεμαχίων θα απαιτούνται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (π.χ. μισθωτήριο, παραχωρητήριο)

Η αναγραφή του ΑΤΑΚ όπως διαπιστώθηκε από τις περσινές δηλώσεις ΟΣΔΕ

  • Διευκόλυνε σημαντικά την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων
  • Μείωσε το κόστος των διοικητικών ελέγχων
  • Απλοποίησε τη διαδικασία υποβολής της ΕΑΕ