Ολοκληρωμένη Διαχείριση
5 Ιουλίου 2016
Εξισωτική Αποζημίωση
5 Ιουλίου 2016

Κοινή Έκθλιψη Ελαιοκάρπου

Η κοινή έκθλιψη ή κοινή άλεση είναι μια μέθοδος που βασίζεται στην ταυτόχρονη άλεση του ελαιοκάρπου πολλών παραγωγών ως μία παρτίδα.

Η μέθοδος συμβάλλει:

  • στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου αφού μειώνεται ο χρόνος αναμονής από τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως την άλεσή του.
  • στην πιο αποδοτική λειτουργία του ελαιοτριβείου αφού περιορίζονται οι νεκροί χρόνοι και αυξάνεται η μέση πληρότητα των μαλακτήρων

Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής απαιτούνται προσαρμογές αφενός στον εξοπλισμό του ελαιοτριβείου αφετέρου στη διαδικασία παραγωγής προκειμένου να εξασφαλίζεται συνεχής λειτουργία των μηχανημάτων.

Η μέθοδος είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ισπανία ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά επιτυχημένα παραδείγματα χρήσης της κυρίως σε περιοχές όπως η Κρήτη και η Πελοπόννησος.